Vanuit een mooie basis bouwden we het afgelopen jaar door aan Veiligheidsregio IJsselland. De ‘blik op buiten’ bleven we houden. We gingen in gesprek met onze inwoners, bijvoorbeeld na de oefening Community Safety in Wijhe. Ook legden we onze crisisorganisatie onder de loep met het nieuwe Crisisplan 2020-2023. Dat is te lezen in het publieksjaarverslag 2019. 

Er werd al een mooie beweging ingezet in het afgelopen jaar en dat zetten we door.

In dit jaarverslag, dat online te bekijken is via https://www.vrijsselland.nl/jaarverslag-2019/  en te downloaden als pdf, blikken we terug op het afgelopen jaar.

Lees onder andere over:

  • LiveOP X
  • In-Prep
  • Realistisch oefenen in een leegstaande fabriek
  • 15 brandweerkazernes met openbare AED’s
  • Crisisplan 2020-2023
  • En nog veel meer…..