Momenteel wordt er op de heidevelden in het Staphorster bos hard gewerkt aan het onderhoud.
Met het regelmatig maaien en afvoeren van het maaisel van heidegebieden blijft de heide optimaal. Op de meeste heidevelden hoopt zich in de loop der jaren strooisel op. Hierdoor kan heide verstikken. 

Meestal wordt eens in de 5 jaar de heide gemaaid. Dit dienst te gebeuren in de laatste helft van de winter. Opschietende berken en dennen worden zo ook verwijderd. Op de Staphorster heide wordt de heide ook van andere ongewenste begroeiing ontdaan tijdens de ‘heidezuiveringsdagen’. Jong en ouder werkt daar vrijwillig aan mee en het gebeurd ook vaak in groepsverband zoals groepen van de basisscholen in Staphorst.

Foto’s © weblog Staphorst