De politierechter acht het niet bewezen dat een 76-jarige oud-directeur van een Staphorster keukenzaak zich schuldig heeft gemaakt aan het bedreigen van medewerkers. De man is daarom vrijgesproken.

De aanleiding tot de beschuldiging zijn meerdere incidenten die in de loop der jaren plaatsvonden op het terrein van het bedrijf, dat naast de woning van de oud-directeur is gelegen. Het meest bedreigende incident vond plaats in oktober 2018, toen de man in het magazijn rondliep en een medewerker aansprak over het feit dat hij op zoek was naar lucifers. In de rechtszaal becommentarieerde de verdachte het incident met de woorden: “Daar hebben ze zelf bij verzonnen: oh, dan wil hij de boel in de fik steken’’. De officier van justitie achtte de beschuldiging dat de man dreigde het pand in de fik te steken, niet bewezen.

Vooral sprake van verstoorde verhouding

Twee maanden later van dat jaar zou de oud-eigenaar met een balk in zijn handen een medewerker hebben gedreigd zijn telefoon uit handen te slaan. De aangifte en een filmpje van het incident gaf de officier van justitie nu wel aanleiding tot maatregelen en eiste een voorwaardelijke taakstraf van 21 uur.

De advocaat van de man zag echter opzet in het filmpje om een civiele zaak aan te kunnen spannen. De verdachte die nog altijd mede-eigenaar van het bedrijf is, werd eerder al niet gekend in een winstdeling en zijn auto werd ook al eens met een heftruck klemgezet.

Al met al blijken medewerkers en oud-directeur elkaar over en weer te beschuldigen en is er vooral sprake van ‘een verstoorde verhouding’. Er bleek onvoldoende aanleiding om van echte bedreiging te spreken. De oud-directeur is daarom vrijgesproken.