Op de vacature voor dijkgraaf bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), vacant gekomen door het overlijden van Herman Dijk in augustus vorig jaar, reageerden in totaal 37 sollicitanten. Hiervan zijn er 26 man en 11 vrouw.

De komende tijd voert de vertrouwenscommissie gesprekken met mogelijke kandidaten. Het streven van de vertrouwenscommissie is om eind maart een aanbeveling te doen aan het algemeen bestuur van WDODelta. Deze aanbeveling gaat vervolgens naar Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Overijssel voor een beschouwing. Gedeputeerde Staten voegen hun beschouwing toe aan de aanbeveling en sturen dit vervolgens door naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor de benoeming van de nieuwe dijkgraaf bij koninklijk besluit.

De verwachting is dat de nieuwe dijkgraaf nog vóór de zomer wordt benoemd voor een periode van zes jaar. In de periode daarna wordt een geschikte datum gezocht voor de officiële installatie. Totdat de nieuwe dijkgraaf is geïnstalleerd, bekleedt Piet Zoon de functie van waarnemend dijkgraaf bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. De functie van dijkgraaf is te vergelijken met die van een burgermeester bij een gemeente.