Om Rouveen verkeersveiliger te maken worden er dit jaar concrete plannen ontwikkeld. Inwoners krijgen daar een duidelijke stem in.

De verkeersveiligheid in Rouveen laat nogal te wensen over. Het wordt steeds drukker. Het betreft vooral de verkeersveiligheid in de kern van Rouveen, de nieuwbouwwijk en het nog verder te bouwen Rouveen-Zuid. Tijdens een informatiebijeenkomst mogen inwoners kenbaar maken waar ze menen dat er knelpunten zitten en met eigen ideeën en wensen komen.

Wat is financieel mogelijk?

De gemeenteraad van Staphorst is positief over het betrekken van de inwoners bij de plannen. De informatiebijeenkomst moet er voor zorgen dat men gezamenlijk tot de juiste oplossingen komt. De meerderheid van de raad vindt het goed om vooraf de inwoners er actief bij te betrekken, mits de oplossingen betaalbaar zijn.

Herriët Brinkman van het CDA is echter van mening dat eerst de gemeente aan zet is en met voorstellen zou moeten komen. Daar kunnen inwoners dan hun zegje over doen. “Geef kaders mee, ook wat er financieel mogelijk is,” zo vertelt ze in een interview aan De Stentor. Volgens Brinkman ligt het voor de hand waar inwoners mee komen en noemt de kruising Scholenland – Oude Rijksweg. Ze voorziet dat mensen daar een rotonde wensen.

Concreet plan in najaar

Vooralsnog wordt er eerst een informatiebijeenkomst gehouden. Op basis daarvan zullen er schetsontwerpen worden gemaakt die eerst naar de gemeenteraad gaan, en daarna uitgewerkt worden. Naar aanleiding daarvan zal er weer met bewoners worden gesproken. Het doel is om in het najaar een concreet plan te hebben.

Of de plannen financieel haalbaar zijn, zal dan blijken. De mogelijkheid bestaat om de plannen over meerdere jaren uit te smeren om de maatregelen om de verkeersveiligheid aan te pakken betaalbaar te houden.