Op woensdag 29 mei is er tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de lokale Christen Unie een (bijna) nieuw bestuur geïnstalleerd. Het nieuwe bestuur bestaat uit Gert van Tol (voorzitter), Jacob Kin (sectetariaat), Harry Krale (penningmeester), Rolinka Hoeve (notulist en lid) en Arina Compagner (lid). Bestuur en fractie zetten zich er voor in om christelijke waarden handen en voeten te geven in de samenleving. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen over wat de Christen Unie allemaal doet? Stuur dan een mail naar secretaris@staphorst.christenunie.nl

Op de foto ontbreekt Harry Krale.