MOZAMBIQUE – Enkele jaren, (1989-1995) werkte Martin Kalle op de Prins Mauritsschool als groepsleerkracht. Diverse klassen kregen onderwijs van hem en nog steeds is er contact tussen ‘de meester’ en oud-leerlingen. Na de tijd in Staphorst volgde een onderwijsperiode in Hasselt en een carrière in de jeugdzorg. ‘Meester Kalle’ verruilde Nederland in 2020 en 2023 voor Mozambique en vertelt als missionary nu Bijbelverhalen in het Afrikaanse land.

Reünie
“Enkele jaren geleden hield één van de klassen uit de tijd op de Prins Mauritsschool een reünie. Alle leerlingen en alle leerkrachten waren aanwezig, een prachtige ontmoeting”, vertelt Martin. “Met enkele andere aanwezigen deelde ik wat over hoe mijn leven verloopt. We spraken over het leven, geloof en keuzes. Ik vertelde dat mijn vrouw en ik het verlangen hebben om in Mozambique het Evangelie te brengen. We hadden die avond mooie gesprekken over de tijd als kinderen op school en de situatie in Mozambique waar het Evangelie gebracht mag worden in een onbereikte stam, de Ciyawoo”.

Verhalen
Martin en ook zijn leerlingen herinneren zich de tijd op de Prins Mauritsschool nog levendig. Het lokaal waar de lessen gegeven werden is niet veel veranderd. De lesinhoud in taal, rekenen, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding zijn gemoderniseerd maar in wezen onveranderd. De leerlingen herinneren zich vooral de momenten dat er momenten waren die gevierd werden, de huisbezoeken, ‘stiekem even bij het huis van de meester kijken’ of de wandelende takken die plotseling het terrarium in het lokaal van ‘meester Kalle’ bevolkten en werden uitgedeeld, mét handleiding.

Martin zelf denkt met plezier terug aan de dagelijkse vertelling van een bijbelverhaal. “Het was zo’n goede start om dagelijks te mogen vertellen uit het Woord van God. Ik ben een gelovige jongen en de verhalen door te geven die mijn leven richting en inhoud geven was een voorrecht”, vertelt hij.

Betrokken
Het leven van ‘meester Kalle’ heeft een wending genomen. “We kwamen rond 2012 in aanraking met zendingswerk. Een vriendin van ons werkt onder de onbereikte CIYAWOO stam in Niassa, een noordelijke provincie van Mozambique.  We werden onderdeel van haar thuisfrontcommissie en zending en discipelschap  ging ons hart raken. We volgden een DiscipleShip Training School bij de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht in Heerde. Ik heb daarna nog een ‘School of Frontier Missions’ gevolgd die gericht is op werken in een gebied waar andere religies de overhand hebben”. Martin vertelt dat  animisme i.c.m. Islam dominant zijn in het noorden van Mozambique.

Sinds 2012 is de betrokkenheid van Martin Kalle en zijn vrouw op Mozambique alleen maar gegroeid. “God bracht zendingswerk op onze weg en we hebben geen Nee gezegd…….”, vertelt Martin. De afgelopen jaren bezochten ze de zendingsbasis in het dorp Mecula in Niassa meerdere malen. Er volgden in 2018 en 2020 twee periodes van drie maanden waarin ze het team ondersteunden en werkten met de CIYAWOO stam. “En in augustus 2023 zijn we gestart in Mozambique om hier een jaar lang te werken en te wonen”, aldus Martin.

Verhalen
Het vertellen van verhalen loopt als een rode draad door het jaar in Mozambique heen. “De kennis van de Bijbel is er niet, er is geen enkele school waar de verhalen elke ochtend gedeeld worden. Zowel de CIYAWOO gelovigen als hun moslimburen hebben het de verhalen uit het Evangelie nodig. Om kennis  te verdiepen of verhalen voor het eerst te horen”. Martin en zijn vrouw hebben een programma opgezet om in 100 vertellingen de rode lijn van Gods bedoeling met alle volken te leren kennen. Elke dinsdagochtend is er ‘Panorama Biblia’ waar twee verhalen worden verteld. Van Genesis gaat het via de aartsvaders en de geschiedenis van Israël naar de profeten. Vervolgens de ballingschap, Jezus’ komst naar de aarde en de jonge kerk met Paulus en de zendingsreizen. Een lange lijn van 50 ochtenden in een jaar. “En de mensen willen het horen, dat is prachtig om te zien’, vertelt Martin.

Daarnaast is er een programma op de lokale radio. Daar wordt op zondag in vier talen (Portugees, Swahili, CIYAWOO en Makhuwa)  een religieus programma ingevuld door de bijbelverhalen te vertellen via de radio. Een team van gelovigen neemt deze taak voor zijn rekening. Na het verhaal kunnen de mensen reageren door vragen te stellen. “Prachtig om het bereik te zien. De lokale radio wordt intens beluisterd en dat de bijbel in deze animistische cultuur zo direct kan worden gedeeld is een zegen”, aldus Martin.

Cirkel
En zo is de cirkel in zekere zin rond. Jaren geleden vertelde ‘meester Kalle’  de verhalen aan de kinderen van de Prins Mauritsschool. Anno 2024 vertelt “Irmão Martin’ samen met de jonge kerk in Mecula de verhalen wekelijks in het dorp en op de radio. “Net als toen prachtig om te doen”, vindt Martin. Met zijn vrouw zal hij tot augustus 2024 in Mozambique actief zijn. Daarna keert het echtpaar terug naar Nederland en wacht de keuze voor de toekomst. Die kan in Afrika of in Nederland liggen. Wil je dit proces volgen: www.baptistenkampen.nl/zending/martin-en-erica-kalle/