Op donderdag 13 en 27 juni organiseren de SGP-jongeren uit Staphorst en de gemeente Staphorst weer de jaarlijkse Kindergemeenteraad. Onder leiding van burgemeester Jan ten Kate gaan leerlingen van verschillende basisscholen uit de gemeente Staphorst met elkaar in debat.

De kindergemeenteraad werd in 2017 voor het eerst gehouden in Staphorst. Het doel is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming. Bijvoorbeeld door hen mee te laten denken over de inrichting van hun eigen speel- en leefomgeving. Alle scholen worden uitgenodigd om deel te nemen. Vooraf krijgen de scholen een gemeenteraadslid op bezoek. Deze geeft les over de gemeenteraad en hoe je een debat voert.

Het debat gaat op donderdag 13 juni over het wel of niet houden van dieren op school en op donderdag 27 juni over wel of geen lunch op school. Elke school vormt een fractie, die als taak heeft andere fracties te overtuigen. Van tevoren horen ze of ze voor of tegen een fictief voorstel zijn of nog twijfelen. Na het debat stemmen de kinderen van de Kindergemeenteraad over het voorstel. Een deskundige jury reikt een beker uit aan de fractie die het debat het beste heeft gevoerd.

Wie doen mee?

Dit jaar doen de volgende scholen mee: Op 13 juni:

 • Willem de Zwijgerschool
 • Christelijke Nationale School Staphorst

  27 juni:

 • Dr. Maarten Lutherschool
 • Ds. Harmen Doornveldschool
 • Koning Willem-Alexanderschool
 • Prins Mauritsschool

  Wie zitten er in de jury?

  De jury bestaat dit jaar uit Provinciale Statenlid Mirjam Fagel, oud-Raadslid en Provinciale Statenlid Lubbert Talen (13 juni) en oud-Raadslid en Provinciale Statenlid Jacob Spiker (27 juni).