Zoals u inmiddels misschien wel weet zijn wij als Jongerenraad Staphorst momenteel druk bezig met de plannen rondom woningbouw binnen de Gemeente Staphorst en de bijbehorende belangen van huidige & toekomstige jongeren hierin.

Naast dat mogelijkheden rondom het huren dan wel kopen van woningen voor jongeren in de huidige woningmarkt zeer beperkt zijn, staat de Gemeente Staphorst tot 2040 voor de enorme opgave om ca. 2000 nieuwbouwwoningen te bouwen. Ondanks dat in de gemeente Staphorst ca. 37% van de inwoners (2022) jonger dan 25 jaar is, wordt de rol van (toekomstige) jongeren nogal eens vergeten binnen onderzoeken en beleidsbepalingen. Des te belangrijker dat zij dus goed vertegenwoordigd worden.

Eerste cruciale stappen gezet & successen geboekt
Nadat wij een betogende brief betreffende het sterk verouderde beleid rondom startersleningen hebben ingezonden naar de gemeenteraad & het College B&W en op 12 maart 2024 ingesproken hebben tijdens de raadsvergadering, hebben we – al zeggen we het zelf –de eerste cruciale stappen gezet & successen geboekt om de belangen van jongeren goed te vertegenwoordigen binnen de huidige & toekomstige woningbouw.

Enquete
De volgende stap hierin betreft de exacte indeling van nieuwbouwwijken & de wensen/mogelijkheden van jongeren hierin – ook al zijn zij momenteel misschien nog helemaal niet van plan om uit huis te gaan. Te denken valt aan de locatie (Staphorst, Rouveen, IJhorst, Punthorst), het type woning, en wat de verwachtingen + mogelijkheden van jongeren hierin zijn. Om dit in kaart te brengen, hebben we een enquête opgezet.

Jongeren: vul deze enquete massaal in

De link naar de enquête  https://nl.surveymonkey.com/r/JNT2BZC . Of gebruik de QR-Code.