Het college van b en w van Staphorst kijkt of er mogelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden in voormalig restaurant Piri Piri aan de Schansweg (langs de A28) in Rouveen. De gemeente voert daarover verkennende gesprekken met het COA en een projectontwikkelaar. Die laatste diende eerder het plan in om op deze plek arbeidsmigranten te huisvesten.

Op 1 februari van dit jaar trad de Spreidingswet in werking. Volgens die wet moet iedere gemeente in Nederland asielzoekers opvangen. Dit naast de taken die er al waren om statushouders te huisvesten en vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De gemeente Staphorst deed een inventarisatie van mogelijke opvanglocaties. Zo kwam het voormalig restaurant in beeld voor asielopvang.

Wethouder Jan Carlo Bos: “Als gemeente vinden wij het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ook willen wij bijdragen aan de opvang van mensen die vanwege oorlog en geweld veilig onderdak zoeken. We willen onze wettelijke taken op het gebied van vluchtelingen realiseren op een manier die het beste past bij onze gemeente.”

Hoeveel asielzoekers er mogelijk komen en voor hoe lang, is onderwerp van de verkenning. Het gaat overigens niet om crisisnoodopvang op korte termijn, maar om plekken die volgens de Spreidingswet uiterlijk juni 2025 gerealiseerd moeten zijn. Een eerder verzoek van het COA om acute opvang op recreatiepark Reestervallei in IJhorst werd in februari van dit jaar door de gemeente afgewezen.

Als er knopen worden doorgehakt over het al dan niet doorgaan van de asielopvang, dan informeert de gemeente direct betrokkenen zo snel mogelijk. Naar verwachting is er binnen enkele weken meer duidelijkheid. Als er asielopvang komt, wil de gemeente bewoners en bedrijven in de omgeving betrekken bij de verdere uitwerking.