STAPHORST-ROUVEEN – Wat een mooie opbrengst! Vorige week hebben vrijwilligers in Staphorst en Rouveen enthousiast gecollecteerd voor noodhulporganisatie ZOA. Dat leverde het fraaie totaalbedrag op van € 5811.

Ruim 11.000 vrijwilligers hebben van 25 t/m 30 maart gecollecteerd voor noodhulporganisatie ZOA. De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd zijn ruim 100 miljoen mensen op de vlucht.Met de opbrengst van de collecte helpt ZOA vluchtelingen ter plekke, in een nabijgelegen regio of buurland. Denk aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast krijgen zij hulp bij het opbouwen van een nieuw bestaan, denk aan onderwijs en goede basisvoorzieningen.

ZOA bedankt alle collectanten in Staphorst en Rouveen en iedereen die heeft gegeven. Heb je de collectant gemist? Je kunt ook doneren via www.ikwasnietthuis.nl. Wil je meer weten over ZOA?  Ga naar www.zoa.nl