Wij kunnen op dit moment gezien de huidige situatie omtrent de coronamaatregelen geen kledinginzameling  najaar 2020 organiseren. 

Wel hebben wij in Rouveen een kledingcontainer van Dorcas staan, en deze is wel geopend en kunt u uw gebruikte kleding in een gesloten vuilniszak heen brengen. 

We zien dat er goed gebruikt van gemaakt word, en hier zijn we dan ook heel erg blij mee! Hartelijk dank hiervoor. 

We willen u/jou er op wijzen dat je hier je kleding heen kan brengen, de container is geopend. De container staat achter het Hervormd Dienstgebouw , Oude Rijksweg  452 te Rouveen.