De president heeft zaterdagavond de noodtoestand uitgeroepen over 23 van de 28 provincies in Malawi als gevolg van extreme droogte. Dat geldt ook voor het zuiden van Malawi waar stichting Stéphanos werkzaam is.

In maart 2023 veroorzaakte de tropische storm Freddy al een noodsituatie door hevige regenval en grote overstromingen. Honderden huizen stortten in, duizenden velden werden compleet verwoest en ook vielen er vele doden te betreuren. Het regenseizoen, wat van december tot april duurt, begon dit jaar zo goed. Mensen vatten weer moed en de maïszaden gingen opnieuw de grond in. Helaas hielden deze regens niet aan. In januari was het al weer droog en de gewassen konden de hitte van de zon niet doorstaan, zonder de vochtige bodem.

Honger

De bevolking die zich al in een hongersituatie bevindt, zag alle hoop op een goede oogst opnieuw verloren gaan. Twee miljoen landbouwgezinnen zijn getroffen! Het merendeel heeft slechts voor 1 maand aan maïs kunnen oogsten! Stéphanos zag deze situatie al aankomen en is daarom in december al gestart om in 3 provincies noodhulp te verstrekken d.m.v. voedseldistributies aan ruim 2300 gezinnen.

Duurzame economische landbouwhulp

De komende maanden willen we ons vooral richten op duurzame, economische landbouwhulp voor de getroffen gebieden. Helpt u daarin mee? In gebed en met een gift? Alle andere initiatieven zijn welkom!

P.S. De foto’s zijn van voedseluitdelingen van vorige week, en van vandaag. Voordat begonnen wordt met de uitdeling gaat Gods Woord open. Foto’s hier…