Wil je meer weten over de (theologische) achtergrond van de Matthäus-Passion? Kom dan naar de lezing van dr. Marcel Zwitser op dinsdag 19 maart in De Regenboog in Hasselt. Dr. Zwitser hoorde van de plannen voor een uitvoering van de Matthäus-Passion in Rouveen en bood spontaan aan een lezing te houden voor geïnteresseerden.

Dr. Marcel Zwitser is musicoloog en muziektheoreticus en promoveerde in 2012 op een proefschrift over Bach in relatie tot muziekwetenschap en historische theologie. Hij maakt ook deel uit van een internationaal schrijverscollectief dat werkt aan een boek over Bachs studiebijbel. Aanvang 20.00 uur, gratis toegang, incl. koffie/thee. Wel graag vooraf aanmelden via info@ConsoloNL.nl.