KWS infra is op 12 februari gestart met het vervangen van de complete asfalt constructie van Groensland, tussen de Oude Rijksweg en Klaas Kloosterweg. Hiervoor worden de bestaande bomen gekapt. Na de werkzaamheden worden er in het najaar nieuwe bomen geplant op het gedeelte tussen de Oude Rijksweg en Koezenkooiweg. De werkzaamheden  duren naar verwachting tot 19 april 2024.

De aannemer is inmiddels voortvarend van start gegaan.