De Hervormde Gemeente Rouveen Staphorst en SWS organiseren in gezamenlijkheid een bijeenkomst met DR Manu Keirse.

‘Verlies en verdriet raakt iedereen’

Dinsdag 21 mei 2024 om 20.00 uur in het dienstgebouw, Oude Rijksweg 452

www.welzijnstaphorst.nl