Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…

…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof.

De cursus duurt 10 avonden/dagdelen en een zaterdag. De cursus is gratis, voor de maaltijd vragen we een kleine bijdrage. Lijkt het je wat? Kom dan de eerste keer gewoon eens vrijblijvend kijken of de cursus iets voor jou is. Het is fijn als je laat weten of je interesse hebt. We starten op woensdag 7 februari 2024 ’s avonds om 18:30 uur.

U/jij bent van harte welkom!

Wil je meer informatie? bel of app even met een van onderstaande personen:

José Dijk                      06 24 17 59 58             Ilona Compagner          06 34 88 45 13

Coby Trul                     06 10 69 62 15             Henk Bisschop             06 16 48 28 32

Geef je op via de mail: alphacursusstaphorstrouveen@gmail.com

  www.alpha-cursus.nl Facebook: alpha-cursus staphorst/rouveen

Enkele deelnemers over Alpha

José: ‘Ik heb voor het eerst iets van God ervaren’
Gideon: ‘Mijn angst en schaamte zijn weg’
Brian: ‘Alpha heeft me goed gedaan’
Wesley: ‘Alpha voelde als een pitstop’
Sonja:  ‘Alpha heeft mijn geloof enorm verdiept’