De komende jaren trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 1 miljoen euro per jaar uit voor het bestrijden van zogeheten exoten. Dit zijn water- en oeverplanten die van nature niet in Nederland voorkomen en grote problemen veroorzaken. Vanwege de stijgende problemen en verspreiding van deze plaagplanten besloot het algemeen bestuur onlangs het huidige budget te verhogen met 300.000 euro per jaar.

In sloten, weteringen, kanalen, vijvers en op de oevers en dijken binnen het werkgebied van WDODelta komen diverse exoten voor. Deze planten, vaak afkomstig uit tuinvijvers en aquariums,   zorgen voor problemen. Zo kunnen ze inheemse plantensoorten verdringen of door hun massale en snelle verspreiding de aan- en afvoer van water belemmeren. Daarnaast vormen ze een bedreiging voor kwetsbare (onder)waternatuur en kan de waterkwaliteit verslechteren.

“De aanwezigheid van het aantal soorten en de verspreiding van deze planten neemt in Nederland de laatste jaren in rap tempo toe”, zegt bestuurder en portefeuillehouder Hans Pereboom. “Ook bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zien we deze toename. Daardoor nemen de kosten voor het bestrijden en in toom houden van de planten ook toe. Inmiddels dusdanig dat extra financiële middelen noodzakelijk zijn.”

Herbesmetting
WDODelta onderhoudt zelf zo’n 7.100 kilometer aan rivieren, kanalen, weteringen, grachten en sloten. In ongeveer 25 kilometer aan kleinere sloten zitten eveneens exoten. Hier is het waterschap geen onderhoudsplichtige, maar heeft het wel last van herbesmetting (verspreiding) van de planten vanuit deze sloten. “We roepen deze onderhoudsplichtigen dan ook met klem op hun sloten goed te controleren en probleemplanten te verwijderen zodra ze opduiken”, aldus Pereboom. “Dat is ook belangrijk voor de aan- en afvoer van hun eigen sloot, zowel in droge als natte tijden.”

Gooi vijver- en aquariumplanten niet in het water
Ook doet het waterschap een beroep op inwoners om de planten na een schoonmaakbeurt van hun  vijver of aquarium niet in sloten, beken, rivieren, kanalen of stadsvijvers te gooien. Vaak zitten daar exoten bij die zich vervolgens razendsnel verspreiden en zorgen voor overlast. De planten groeien niet alleen snel, ze zijn ook moeilijk te verwijderen, doordat bepaalde soorten vanuit elk afgebroken of achtergebleven stukje weer opnieuw uitgroeit. Daardoor is het mogelijk dat de plant zich verspreidt over verschillende wateren die met elkaar in verbinding staan. “Het is echt een lastige kwestie”, benadrukt Pereboom. “Het verwijderen, transporteren en composteren van de planten kost veel tijd en geld. Onze medewerkers die veel buiten werken, zijn getraind de uitheemse waterplanten te herkennen, zodat we direct actie kunnen ondernemen. Uiteraard zijn meldingen van inwoners ook van harte welkom.”

Probleemsoorten
Probleemsoorten die het meest voorkomen in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn Grote Waternavel, Parelvederkruid, Ongelijkbladig Vederkruid, Waterteunisbloem,  Watercrassula, Waterwaaier, Japanse Duizendknoop en Grote Bereklauw.