Piet Jansen Voorzitter ombudscommissie

Na ruim 20 jaar eindigen de activiteiten van de Overijsselse Ombudsman. De taken worden vanaf 1 januari 2024 overgenomen door de Nationale ombudsman.

De Overijsselse Ombudsman is in 2002 van start gegaan als regionale externe klachtrechtvoorziening voor een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden. Mensen die niet tevreden waren met de afhandeling van hun klacht door de gemeente konden terecht bij de Overijsselse Ombudsman. In de loop van de jaren hebben zich meer gemeenten aangesloten. Momenteel zijn dat zestien Overijsselse gemeenten, één Drentse en één Gelderse gemeente en een aantal samenwerkingsverbanden.

Onderzoek
Dit jaar is onderzocht of de invulling die 20 jaar geleden werd gekozen nog steeds de meest passende is en of deze toekomstbestendig is. Het onderzoek valt samen met het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter van de commissie van de Overijsselse Ombudsman, Piet Jansen. Op 1 januari a.s. zit zijn maximale termijn van 12 jaar erop.

Het externe evaluatieonderzoek heeft uitgewezen dat de Overijsselse Ombudsman in de afgelopen jaren voor de behandeling van klachten goed heeft gefunctioneerd. In veel gevallen konden klachten in overleg met de klager en de gemeente worden opgelost. Als dat niet lukte gaf de ombudsman een oordeel over de klacht. Adviezen van de ombudsman hebben regelmatig geleid tot verbetering van processen bij de gemeenten.

Professionalisering
Het onderzoek maakt echter ook duidelijk dat de Overijsselse Ombudsman onvoldoende aandacht kan besteden aan verdere verbetering van de eerstelijns klachtbehandeling door de gemeenten. Dit komt mede doordat de voorzitter en leden van de commissie van de Overijsselse Ombudsman dit werk in deeltijd doen. Daar komt bij dat gemeenten in de afgelopen jaren steeds meer nieuwe taken hebben gekregen, waardoor ook veel meer soorten klachten bij de ombudsman terechtkomen. “Dit vraagt meer tijd en deskundigheid dan wij met een beperkt aantal commissieleden in deeltijd en compacte ondersteuning kunnen leveren”, aldus Piet Jansen. “Een regionale ombudsfunctie was 20 jaar geleden een logische keuze. Maar het toekomstbestendig maken van de Overijsselse ombudsvoorziening kan alleen door uitbreiding en verdere professionalisering. En dat zou onverantwoord veel extra kosten voor de gemeenten en samenwerkingsverbanden met zich meebrengen.”

Nationale ombudsman
In overleg met de aangesloten gemeenten en samenwerkingsverbanden is besloten dat de Overijsselse Ombudsman per 1 januari 2024 ophoudt te bestaan. Vanaf die datum kunnen inwoners van de aangesloten gemeenten terecht bij de Nationale ombudsman, waarbij 80% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten. Een aantal Overijsselse gemeenten was al aangesloten bij de Nationale ombudsman.
Er zijn goede afspraken gemaakt met de Nationale ombudsman zodat de overgang soepel verloopt. Klachten die dit jaar worden ingediend worden nog afgehandeld door de Overijsselse Ombudsman.