Het kabinet heeft dinsdagavond 21 april de aangepaste maatregelen bekend gemaakt in de aanpak van het coronavirus Covid-19. Daarvan is één maatregel dat er tot 1 september 2020 geen evenementen georganiseerd mogen worden.

Wij gingen er al voorzichtig vanuit maar bovenstaande heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de Munnikenslag. De Munnikenweek gaat dit jaar niet door in de vorm zoals wij hem nu kennen. Het bestuur beraadt zich over eventuele alternatieve activiteiten, hierover zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.

Wij willen iedereen die zich tot nu toe heeft ingezet voor onze activiteiten hartelijk bedanken. 

Wij hopen dat u gezond mag blijven. Pas goed op u zelf en elkaar. 

Bestuur Dorpsvereniging Munnikenslag.