Zaterdag 11 november 2023 is de jaarlijkse Psalmzangavond voor stichting Stéphanos weer gehouden. De Stephanuskerk in Hasselt was met een kleine 400 aanwezigen goed gevuld. Ds. A. Verschuure hield een meditatie over een aantal verzen uit Daniël 6 waarin het gaat over Daniël die in de leeuwenkuil geworpen wordt. In deze nood stelde hij zijn vertrouwen op de Heere God. Dit gedeelte sluit goed aan bij het thema van de avond ‘God, Die helpt in nood’. Jan Grootenboer bespeelde het orgel en Maurice van Dijk leverde met een zestiental leerlingen muzikale begeleiding op de trompet. Hun bijdrage gaf een absolute meerwaarde aan deze avond.

De collecte bracht het mooie bedrag van ca. €2.100 op. Dat bedrag wordt nog aangevuld met de bijdrage van de vele sponsoren die gezamenlijk ook de nodige kosten voor hun rekening hebben genomen. In totaal kan stichting Stéphanos zich verblijden met een netto-opbrengst van ca. €4.100. Organisatie en musici zien terug op een prachtige Psalmzangavond en danken alle betrokkenen voor hun bijdrage. We hopen deze avond D.V. in 2024 opnieuw te organiseren.