Nationaal Park de Weerribben Wieden is op maandag 2 oktober onderwerp van de lezing op de ledencontactavond van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst- Staphorst e.o.

Nationaal Park WeerribbenWieden is met bijna 11.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Naast de watergebieden is er hooiland, rietland, trilveen, moerasbos waardoor er grote variëteit in begroeiing is. In de Weerribben Wieden zijn de flora en fauna van dit gebied op zijn minst boeiend te noemen.

Jan van de Knokke verzorgt een presentatie over dit prachtige gebied.

Deze avond is gratis toegankelijk voor leden en andere geïnteresseerden. Giften zijn welkom. De avond wordt in het  gebouw van  De Streekvliegers gehouden. Adres: Ebbinge Wubbenlaan 43 in Staphorst.

Aanvang 20:00 uur. Er wordt begonnen met nieuws uit de werkgroepen waarna om 20:15 uur de presentatie door Jan van de Knokke start.