Ondanks de regen van afgelopen dinsdag is nog steeds geen neerslag van betekenis gevallen. Ook al is iedere druppel welkom en mooi meegenomen. Onder de streep loopt het neerslagtekost hard op. Het gemiddeld actueel neerslagtekort in Nederland bedraagt 151 mm. We zitten daarmee boven de lijn van de 5% droogste jaren.
Ook in ons werkgebied zijn de grondwaterstanden weer verder gedaald, al bungelen ze nog steeds op het niveau ‘normaal tot droog voor de tijd van het jaar’. Gezien de vooruitzichten zullen ze verder zakken.

60 tot 80 procent aanvoer
Door een combinatie van warm weer, wind, verdamping en gebruik van water uit sloten, kanalen, weteringen etc. zien we de druk om te voldoen aan de vraag naar water toenemen. Deze zogeheten ‘watervraag’ is in ons gebied fors gestegen. Uiteraard zijn er lokale en regionale verschillen, maar in de gebieden met krappere mogelijkheden voor wateraanvoer gaan we zo langzamerhand richting de maximale capaciteit voor aanvoer van water toe. Over ons hele werkgebied genomen wordt momenteel ongeveer 60 tot 80 procent van de beschikbare aanvoercapaciteit benut. We blijven onze uiterste best doen om zoveel mogelijk water vast te houden en te verdelen. We zetten de waterstanden in de sloten zo hoog mogelijk. Ook hier kan dat lokaal en regionaal verschillen.

Oproep: gebruik app of website voor aanvragen water uit sloot
Het aantal aanvragen om water uit sloten te gebruiken voor het besproeien van gewassen neemt sterk toe. Niet alleen in vergelijking met de afgelopen weken, ook ten opzichte van eerdere jaren in deze periode. We vragen nadrukkelijk de aanvragen te doen via de app Waterwerk of onze website. Groot voordeel hiervan is dat een aanvraag 24/7 kan worden ingediend (ook buiten kantooruren). Kijk voor meer informatie opwww.wdodelta.nl/beregenen

Waterkwaliteit
De watertemperatuur wordt langzaam maar zeker hoger. Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof het kan bevatten. Ook gedijen botulisme en blauwalgen over het algemeen beter bij hogere watertemperaturen. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden, maar met een uitbraak of  ‘blauwalgenbloei’ moet weldegelijk rekening worden gehouden. Lees meer over blauwalg en botulisme op Blauwalg en botulisme | Waterschap Drents Overijsselse Delta | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)

Vooruitzicht
Er zit wat neerslag (onweer) in de verwachting. Het is onzeker of, waar en hoeveel er zal vallen. Voor de langere termijn lijkt het er op  dat de droogte aanhoudt. We verwachten dan ook (misschien met een pas op de plaats) dat we in de komende weken lokaal de maximale aanvoercapaciteit bereiken. Ook aan het aanvoeren van water zit een grens.