In de afgelopen weken hebben er militaire evacuatievluchten plaatsgevonden vanuit Soedan naar Nederland. In dit land braken in april zware gevechten uit in de Soedanese hoofdstad Khartoum tussen het regeringsleger en milities. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten. Circa 160 mensen, waaronder veel jonge kinderen, hebben met spoed tijdelijke opvang nodig. Deze is gevonden op een zestal vakantieparken verspreid in Nederland. Eén van de vakantieparken is EuroParcs Reestervallei in IJhorst.

Vanaf maandag 8 mei krijgen zestien mensen in IJhorst een tijdelijke plek voor de duur van maximaal drie maanden. Het gaat hier om evacuees met een Nederlands paspoort of tijdelijk visum. In zo’n acute noodsituatie is het aan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om onderdak te regelen. Vanuit het ministerie zijn contracten afgesloten met de vakantieparken. Burgemeester Jan ten Kate vertelt hierover namens het college: “Wij werden als college afgelopen donderdag 4 mei verrast door dit besluit. Ondanks het zeer korte tijdspad zetten wij als gemeente onze schouders eronder om in deze noodsituatie de kinderen en volwassenen te helpen. De mensen komen uit een zeer angstige en levensgevaarlijke situatie. We hopen de mensen een veilige, tijdelijke plek te bieden waarin zij tot rust komen.”

De afgelopen dagen zijn ingezet om de eerste acties uit te zetten. Waaronder het opstarten van de communicatie met onder andere direct omwonenden, dorpsraad IJhorst, GGD IJsselland, huisartsen, etc.. Zij zijn op de hoogte gesteld.