Op D.V. donderdag 11 mei hoopt dr. P.J. (Paul) Visser uit Rotterdam te spreken over de ruimhartigheid van Gods genade. Paul Visser een Nederlands theoloog en hervormd predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Tijdens zijn lezingen zal hij ingaan op de vraag hoe Jezus mensen roept. De avond zal bestaan uit ontmoeting, samen zingen en twee praktische lezingen. De avond wordt afgesloten met een vragenronde.
Deze avond wordt gehouden in het gebouw ‘De Hof’ aan de Puntweg 9 in Punthorst.
In verband met een beperkt aantal zitplaatsen worden bezoekers gevraagd zich aan te melden via avond11mei@gmail.com.
Toegang is deze avond vrij, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.
Van harte welkom!