Als zorgverleners in Staphorst en omgeving zien zij dat mensen in de laatste levensfase regelmatig pijn hebben of dat er sprake is van onrust. De behandeling hiervan roept vaak vragen op. Kennis, ervaring en religieuze achtergrond maken dat mensen hier verschillend over denken en dat geeft in de laatste levensfase vaak extra zorgen.
Daarom hebben Carinova, Icare en RST Zorgverleners de handen ineengeslagen en organiseren een thema-avond voor de inwoners van gemeente Staphorst eo.
Deskundigen ds. M. van Sligtenhorst (predikant HHG Nieuwleusen), mevrouw H.G. Huiting (huisarts in Staphorst) en mevrouw R. Heij (beleidsadviseur NPV) lichten dit thema toe vanuit hun kennis en ervaring. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst nemen de sprekers, onder leiding van het Netwerk Palliatieve Zorg, deel in een panel. Er is dan alle gelegenheid om mondeling of schriftelijk vragen te stellen.
Deze avond wordt gehouden op 17 april 2023 in Zaal Spoorzicht te Staphorst en start om 19.45 uur.
Inloop is vanaf 19.15 uur.

U wordt allen van harte uitgenodigd.