‘We zijn zestig jaar oud, en nog zo groen🟢 als gras!’ 😉
Op 10 juni wordt voor de 60e keer het Concours Hippique Rouveen georganiseerd. Een markant jubileum van een evenement dat een rijke historie kent. Meer en meer is het ook een evenement dat staat voor de zo geliefde plattelands- en dorpscultuur. Het publiek en de omgeving voelt zich hier mee verbonden. Met het Rouveense paardenconcours wordt saamhorigheid gecreëerd.
Nog steeds is er in het dorp Rouveen veel betrokkenheid bij de paardensport en fokkerij. Van generatie op generatie worden door de paardenfokkers en eigenaren nog iedere dag heel veel kennis en ervaring doorgegeven. Rouveen en omgeving kent vele succesvolle fokkers en opleiders van paarden die vervolgens hun weg over de hele wereld vinden.
Commissie ter bevordering van paardensport en -fokkerij opgericht
In de jaren vijftig en zestig hadden ook de Rouveense boeren hun paarden steeds minder nodig voor het zware werk op het land. De pk’s van machines namen het werk over. De werkpaarden werden ingeruild voor steeds luxere paarden. Vanaf dat moment werd het paard gebruikt voor sport en recreatie. Om dit te ontwikkelen en stimuleren werd eind jaren vijftig een commissie ter bevordering van paardensport en -fokkerij opgericht. Door deze bestuurders werd de eerste edities van het inmiddels bekende en traditionele paardenconcours georganiseerd.
Wat eind jaren vijftig van de vorige eeuw in heel Nederland begon, is nog steeds springlevend in Rouveen. Het resultaat hiervan zijn zestig mooie edities van Concours Hippique Rouveen, waar heel veel bezoekers en deelnemers fijne herinneringen aan hebben. De commissie is inmiddels de Stichting Paard en Sport Rouveen. Naast het Concours Hippique Rouveen is er ook ieder jaar in juni de Handelskeuring Rouveen en zijn er twee verenigingen actief. De Ponyclub de Vlugge Viervoetertjes Rouveen en de Rijvereniging Staphorst. Al deze organisaties kennen hun oorsprong of zijn nauw verbonden aan het concours.
Koetsentocht
Het zestig jarig jubileum laat het organisatieteam niet onopgemerkt voorbij gaan. Op donderdagavond wordt een koetsentocht georganiseerd. Vele traditionele aanspanningen maken vanaf 18 uur een rit door het buitengebied naar het marktplein in Staphorst. Vandaar trekken de aanspanningen over de Oude Rijksweg naar het kerkplein in Rouveen.
Show en gezellige ontmoeting op de vooravond van het 60e concours
Op vrijdagavond zal er tussen 19 en 21 uur een kort en ludiek showprogramma zijn rond de paardensport en -fokkerij in Rouveen. De oude generaties springruiters en tuigpaardrijders, oftewel onze Golden Oldies, gaan er een leuke gelegenheidswedstrijd van maken. De fokkerij zal te zien zijn met een paar jonge veulenrubrieken. Voor alle belangstellenden en betrokkenen uit het dorp en de paardenfamilie gaat vervolgens het jubileum van zestig jaar Concours Hippique Rouveen gevierd worden.
Succesvol concept
Het concept van het Rouveense paardenconcours wordt jaar in jaar uit gewaardeerd door vele bezoekers. Het bestaat uit een mix van traditionele elementen, een aantrekkelijk en vlot programma met randactiviteiten voor de jonge en oude dorpsbewoners. Ook is er veel gelegenheid voor ontmoeting in het strodorp met horeca en standhouders. Het is inmiddels bijna uniek dat dit concours nog op een groene grasbodem georganiseerd wordt.
Het maakt dat de organisatie een slogan heeft gekozen met een dikke knipoog naar de rijke historie, de succesvolle edities en de grasbodem; ‘we zijn zestig jaar oud en nog zo groen als gras’.
Foto:
De ‘commissie ter bevordering van de paardensport en -fokkerij Rouveen’. Van links naar rechts de heren H. Huisman, J. Slager, K. Kisteman, J. Tippe, J. Korterink en G. van Assenberg. Alleen Jan Korterink leeft nog. Zij hebben eind jaren ‘50 het eerste paardenconcours in Rouveen georganiseerd.