De organisatoren van paasvuren die binnen 4 kilometer van een Natura 2000-gebied in Overijssel liggen, krijgen van de provincie extra ondersteuning bij het berekenen van hun stikstofuitstoot. Van de circa 230 paasvuren in Overijssel liggen er 75 binnen 4 kilometer van een Natura 2000-gebied.

Voor deze organisatoren heeft de provincie een tabel ontwikkeld waarin verschillende volumes van paasvuren en afstanden tot natuurgebieden staan. Met de tabel kan een groot deel van de paasvuurorganisatoren aantonen dat het paasvuur geen effect heeft op het nabij gelegen natuurgebied. Levert de tabel geen positief resultaat op dan kan een maatwerkberekening via AERIUS het juiste effect berekenen. De provincie vergoedt de kosten als hiervoor een adviseur wordt ingeschakeld. Voor beide methoden geldt: blijft de uitstoot binnen de normen dan kan het paasvuur doorgaan. Voor een aantal paasvuren zijn meer maatregelen nodig. Samen met die organisatoren kijkt de provincie naar de beste oplossing. Dat kan door het aanpassen van de omvang van het paasvuur of de locatie. Ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) geeft advies over de mogelijkheden van immaterieel erfgoed rondom paasvuren.

Daarnaast ontvangen de organisatoren ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen die voorkomen dat dieren zich verschuilen of nestelen in paasvuren tijdens de opbouwfase, zodat een gespecialiseerd ecologisch onderzoek niet nodig is.

Maximale inzet op wat wel mogelijk is
Voor het provinciebestuur zijn de traditionele paasvuren een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed in Overijssel. Gedeputeerde Staten waarderen de inzet van de vele vrijwilligers en organisatoren die dit mogelijk maken. “Met deze stappen zetten we ons samen met de organisatoren maximaal in voor het behoud van deze eeuwenoude traditie. Het draagt bij aan een prettige leefomgeving en de sociale verbinding in dorpen en kernen van Overijssel”, aldus gedeputeerde Tijs de Bree, verantwoordelijk voor onder andere Milieu en Handhaving. “Door het vervallen van de PAS, en daarmee de vrijstelling voor stikstoftoetsing voor evenementen, komt er een onevenredige hoge administratieve en financiële druk bij de vrijwilligersorganisaties te liggen. Daar past een extra ondersteuning vanuit de provincie bij om dit cultureel erfgoed in stand te houden. Wij zijn ons ervan bewust dat met de handreiking die we nu doen, misschien niet alles overal kan doorgaan, maar een heleboel kan wel als je het op een goede manier inkleedt. Zo kunnen ook toekomstige generaties hiervan blijven genieten.”

Immaterieel Erfgoed
Gedeputeerde Tijs de Bree: “Wij beseffen dat veranderingen aan een eeuwenoude traditie impact op de inwoners van de Overijsselse kernen en dorpen heeft.” Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft hiervoor een brochure over erfgoed rondom vuur ontwikkeld, die alle aangeschreven organisatoren ontvangen. Hierin komen erfgoedgemeenschappen aan het woord die hun uitdagingen, voorbeelden en oplossingsrichtingen delen. Ook wet- en regelgeving rond veiligheid en milieu staan erin beschreven. “Voor gemeenschappen die meer hulp nodig hebben, kijken wij samen met het KIEN naar maatwerkoplossingen. Door samen ons erfgoed opnieuw vorm te geven en aan te passen aan de eisen van deze tijd, blijft het levend en dynamisch”, aldus gedeputeerde De Bree.

Meer informatie over de mogelijkheden van paasvuren en de maatregelen rond de Wet natuurbescherming en de gebieds- en soortenbescherming is te vinden op Verwijst naar een andere websitewww.overijssel.nl/paasvuren

Foto: 31 december 2014, een trekkerband zet het Staphorsterveld onder rook, burgemeester Alssema was laaiend / © René Admiraal