Wordt het Kinderhartcentrum in Groningen het kind van de rekening? Deze vorm van belangrijke specialistische zorg dreigt te verdwijnen voor Noord- en Oost-Nederland. Zeker nu Minister Ernst Kuipers de keuze aan de Academische Ziekenhuizen in Rotterdam, Leiden, Utrecht en Groningen laat welke twee locaties open te houden. Het voortbestaan van het Kinderhartcentrum in Groningen is gezien de afstand ook belangrijk voor noordelijk en oostelijk Overijssel. ChristenUnie Overijssel houdt de vinger al langere tijd aan de pols bij dit dossier en wil dat het Overijssels College van Gedeputeerde Staten (GS) in actie komt.

Fractielid Jan Westert stelt een aantal vragen om GS te bewegen. “Wij willen dat het college samen met de noordelijke provincies nog een keer de minister op het hart drukt dat sluiting van het Gronings Kinderhartcentrum niet aanvaardbaar is. Het is van groot belang dat deze specialistische zorg blijft voortbestaan in de nabijheid van inwoners van de noordelijkste provincies.”

Ook zet Westert vraagtekens bij de huidige procedure en wil dat GS ook daarnaar informeert: “Ik wil weten waarom de minister eerst de Nederlandse Zorgautoriteit opdracht geeft voor een onderzoek maar vervolgens het advies -dat daaruit voortkwam- toch naast zich neer legt.”

Eerder gaf de vorige minister van VWS, Hugo De Jonge aan dat de kinderhartcentra zouden worden geconcentreerd in Rotterdam en Utrecht en dat Groningen moest sluiten. Vanuit de noordelijke provincies is hiertegen bezwaar gemaakt en ook Overijssel heeft zich daarbij heeft aangesloten vanwege het belang voor een deel van onze provincie.