Dit is de vijfde nieuwsbrief over de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid – Fase 1. Op 1 februari 2023 start de verkoop van de particuliere bouwkavels. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Bestemmingsplan is definitief
Om de woningbouw mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plan is op 23 december 2022 definitief geworden. In het bestemmingsplan staan onder andere de (bouw)regels voor de nieuwe woningen. Hierbij kunt u denken aan de maximale goot- en bouwhoogte van de woningen en regels voor bijgebouwen. Ook geldt voor een aantal hoekkavels een verplichte nokrichting.

Bouwrijp maken
De volgende stap is het bouwrijp maken van het gebied. Het terrein wordt dan geschikt gemaakt voor de bouw van de woningen. U kunt hierbij denken aan de aanleg van riolering en wegen. In februari 2023 start de aannemer met de eerste voorbereidende werkzaamheden.

Deze maand worden er alvast stenen voor de nieuwe wegen neergelegd in het gebied. Het gaat om klinkers die over zijn in een ander project en worden hergebruikt.

Verkoop bouwkavels
Vanaf 1 februari t/m 17 februari 2023 kunnen mensen zich inschrijven voor een bouwkavel. De gemeente verkoopt de grond. Voor de bouw van de nieuwe woningen kunnen mensen zelf een aannemer kiezen. De kaveluitgifteprijzen zijn:

▪  kavels bestemd voor een vrijstaande woning €300,– per m2;
▪  kavels bestemd voor een 2/1-kap woning €275,– per m2;
▪  kavels bestemd voor een rijwoning €215,– per m2.

De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten koper.

Op www.staphorst.nl/rouveen-zuid vindt u alle informatie en het inschrijfformulier. De volgende vragen worden op de website beantwoord:

1. Hoe ziet de nieuwe woonwijk eruit?
2. Wat voor (bouw)regels gelden er in de nieuwe woonwijk?
3. Wat kost een bouwkavel?
4. Hoe kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel?
5. Hoe gaat het bouwen van een 2/1-kap woning of rijwoning?

Wij vragen geïnteresseerden om eerst alle informatie op de website te lezen, voordat mensen zich inschrijven. Verder is het goed om te weten dat voor de inschrijving een inschrijfbedrag van € 100,– betaald moet worden. Dit bedrag krijgen inschrijvers niet terug, ongeacht of mensen wel of niet voor een kavel in aanmerking komen. Als meerdere mensen zich inschrijven voor dezelfde bouwkavel wordt er op 21 februari 2023 door de notaris geloot.

Woning bouwen? Laat u goed informeren!
Wilt u graag een bouwkavel kopen en een woning bouwen? Dan raden wij u aan u goed te laten informeren over de bouwmogelijkheden en de bouwkosten. Denk hierbij niet alleen aan de woning, maar ook aan de (on)mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld een garage of tuinhuisje. Op deze manier kunt u bewuster uw voorkeurkavels opgeven. In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen waar u bij de bouw van uw woning rekening mee moet houden.

Verhuur rijwoningen
In de nieuwe woonwijk komen 10 rijwoningen die verhuurd worden door Woonstichting Vecht- Horst. Heeft u interesse om een rijwoningen te huren? Dan kunt u zich inschrijven als woningzoekende via: www.vechthorst.nl

Meer informatie?
Meer informatie leest u op:

www.staphorst.nl/rouveen-zuid