Na vragen ChristenUnie Overijssel: ‘Kans op Station Staphorst groter met inzet regiovervoerder’

ChristenUnie Overijssel roerde eerder al de trom over de mogelijke komst van een treinstation in Staphorst. Huidige gebruiker NS zag vooral beren op het spoor met een bestaande dienstregeling die geen ruimte biedt voor een nieuwe halte. Ook het Overijssels College van Gedeputeerde Staten (GS) toonde zich wat passief en afhoudend. Vanuit Den Haag kwam juist steun met een overtuigend aangenomen motie in de Tweede Kamer voor een onderzoek naar een station in Staphorst. Met een breedgedragen motie wil ChristenUnie Overijssel de ontwikkelingen rondom het station uit de ‘treuzelstand’ trekken en druk op de ketel houden. Inmiddels hebben de fracties van Mooi Overijssel, CDA, PvdA, SGP en GroenLinks zich al achter de motie geschaard.

ChristenUnie-Statenleden Wouter Teeuw en Jan Westert roepen GS op actief lobby te voeren en initiatief te nemen om een station in Staphorst binnen een realistische termijn mogelijk te maken.
Belangrijke reden om daar werk van te maken is de verminderde bereikbaarheid met het huidige openbare busvervoer. Sinds de coronaperiode rijdt er nog steeds maar een keer per uur een bus tussen Zwolle en Meppel.

Mooie stap
In de laatste commissievergadering stelde de ChristenUnie ook vragen hierover aan gedeputeerde Bert Boerman over de stand van zaken.
Teeuw: “Vanuit de provincie Friesland en het Rijk is de wens geuit om de lijn Zwolle-Leeuwarden te ‘decentraliseren.’ Daardoor zouden regionale spoorvervoerders partij kunnen worden. Wij wilden graag van de gedeputeerde meer horen over de visie en ontwikkelingen bij regionale vervoerders als Arriva.” Boerman meldt in zijn beantwoording dat: “vanuit de Tweede Kamer er nu een visie ligt voor een stop” en dat er “zeker ontwikkelingen zijn geweest die het mogelijk maken. Het belang van decentralisatie voor het station in Staphorst is groter geworden.” Boerman vindt dat de regionale vervoerder een mooie stap heeft gezet om te vragen of zij een rol kunnen spelen op het zogeheten ‘baanvak’ Zwolle-Leeuwarden.

Ook vroeg de ChristenUnie de gedeputeerde of de provincie contact heeft gezocht met de gemeente Staphorst om meer samen op te trekken. Boerman: “Er niet een apart overleg geweest met Staphorst.” Wel meldde hij dat er in breder verband rondom mobiliteit hierover is gesproken met de gemeente.