U wordt uitgenodigd voor de vergadering van Landmans Welvaart op DV dinsdag 20 december 2022 om 20.00 uur. Let op, in eerdere aankondigingen is een andere datum genoemd.

Gerrit Pullen en Linda Koersen, beiden bedrijfskundig adviseur  van Alfa Accountants houden een presentatie over:

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

en

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Presentatie
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Locatie:        SJOS, Ebbinge Wubbenlaan 57, Staphorst

Datum:        dinsdag 20 December 2022

Tijd:               20.00 uur