De provincie Overijssel wil een duurzame en robuuste oplossing voor PAS-melders, een oplossing die daadwerkelijk toekomstperspectief biedt. Daar blijven we ons, in samenwerking met het Rijk, voor inzetten.

De huidige situatie met PAS-melders is ontstaan na het sneuvelen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij de Raad van State in 2019. Als provincie Overijssel voelen we sindsdien een grote verantwoordelijkheid om met oplossingen te komen. Bij een deel van de PAS-melders – waar door MOB een handhavingsverzoek is ingediend – zijn we ook geslaagd om een passende oplossing te vinden. Voor de ondernemers waar nog geen oplossing is blijven wij ons inzetten, ook al is resultaat niet altijd onmiddellijk zichtbaar.

Hoe we dat doen staat in de volledige reactie op de brief die bezorgde boeren vorige week overhandigden. Met daarin de uitnodiging dat de deur open blijft staan om hierover met elkaar het gesprek te voeren. Lees hier de brief