Wij willen u graag op de hoogte brengen van het mantelzorgcompliment dat u kunt aanvragen voor het jaar 2022 en over de activiteiten die mantelzorgondersteuning Staphorst organiseert in het kader van de Dag van de Mantelzorg. Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden.

Mantelzorgcompliment 2022 voor mantelzorgers

Gemeente Staphorst heeft weer de mogelijkheid gegeven een mantelzorgcompliment aan te vragen. Geeft u langer dan 3 maanden en 8 uur per week zorg aan iemand dan kunt u het formulier aanvragen bij  h.martens@carinova.nl  of  invullen via de volgende link https://www.carinova.nl/compliment.  U kunt het formulier  per post sturen naar Carinova Staphorst, t.a.v. Erna Martens, Hoogeweg 30, 7951 DV Staphorst, of hier afgeven. Ook is afgeven bij de balie/receptie van het gemeentehuis mogelijk. Uiterste inleverdatum: 23 oktober 2022.

De activiteiten die wij organiseren met betrekking tot de Dag van de mantelzorg 2022 geven wij hieronder met plezier aan u door en wij hopen u van harte welkom te mogen heten op één van de bijeenkomsten.

Dag van de mantelzorg 2022

Woensdag 9 november 2022 Foto’s en of workshops

Op 9 november bent u s’ middags van 14.00 uur tot 16:30 uur of s’ avonds van 19.30 uur tot 22:00 uur van harte welkom in de Museum Boerderij. We hebben de middag een gezellig samen zijn en een foto spel. Er zullen leuke dia’s getoond worden door Jan Mulder. In de avond kunt u kiezen uit 2 workshops, een ring met bloemen of een vliegenmepper maken. Wij hopen zowel mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers hier een plezier mee te doen. Opgeven bij Erna Martens of Eultie Mulder.

Er kunnen zowel s’ middags of s’ avonds 30 mantelzorgers deelnemen, vol =vol

Activiteit voor Jonge Mantelzorgers

Ook voor de kinderen van 6 tot 12 jaar(basisschool) is er een leuke activiteit.

Er is op 9 november van 15:00 tot 17:00 uur een bingo voor de kinderen van 6-12 jaar (basisschool)

En voor de jeugd van 12 jaar en ouder pizza en spel.

Aanmeldingen graag voor 5 november via R.vandehoek@carinova.nl of 06-30732933 

Mocht u vragen hebben betreft Mantelzorgondersteuning dan kunt u contact opnemen met Erna Martens bij vragen over chronisch zieken of dementie. Met Rinie van de Hoek bij vragen over jonge mantelzorgers of als u ouder van een kind met een beperking bent en vragen over mantelzorgondersteuning hebt. Met Eultie Mulder als u graag een vrijwillig(st)er als ondersteuning in uw situatie zou willen. Telefoonnummers en mailadressen vindt u onder aan de brief. 

Met vriendelijke groet en tot ziens,

team Steunpunt Mantelzorg Staphorst
Erna Martens h.martens@carinova.nl 06-83868846
Eultie Mulder e.mulder@carinova.nl 06-13075758
Rinie van de Hoek r.vandehoek@carinova.nl 06-30732933