Het is er door omstandigheden nog niet van gekomen, maar een jaar na dato is het dan zover, het jubileumfeest van SC Rouveen. Op 1, 2 en 3 september 2022 willen we alsnog ons 50 jarig bestaan vieren en is het 50 uur feest! Op donderdagavond 1 september wordt het jubileumfeest afgetrapt met een grote reünie. Het programma begint vanaf 19.30 uur in de kantine en de avond is vrij toegankelijk voor leden en oud-leden. (Oud)-spelers, trainers, bestuursleden, supporters en iedereen met een verleden met SC Rouveen is van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Sterren uit het heden en verleden kunnen herinneringen ophalen en ervaringen delen. De mannen die in het eerste t/m het zesde actief waren en natuurlijk de vrouwen, die vanaf het eerste uur een grote rol binnen de vereniging hebben gespeeld. Speciale aandacht is er voor de jubilerende leden die 50 jaar lid zijn en we proberen erachter te komen hoe goed u de geschiedenis van SC Rouveen kent middels een pubquiz. We zien u graag op reünie.
Wij vragen om dit bericht zoveel mogelijk te delen met oud-leden van SC Rouveen die de online kanalen niet dagelijks volgen!