Hoewel Staphorst een relatief jonge gemeente is, groeit ook hier het aandeel senioren. Aan het begin van 2022 woonden er in Staphorst ruim 2.700 senioren. Die vergrijzing betekent een grotere vraag naar zorg in alle soorten en maten.

Het aandeel 65-plussers in Nederland kruipt naar de 20%. In de gemeente Staphorst bedraagt het percentage 65-plussers een krappe 16%, fors lager dus dan het gemiddelde. Toch zal het aantal hulpbehoevende senioren in Staphorst blijven groeien. Ook Staphorst vergrijst, zij het minder hard dan veel andere gemeenten. De verwachting is dat rond 2040 een kwart van de Nederlanders 65 jaar of ouder is. Dat betekent iets voor de samenleving.

Er komen meer mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Vaker dan nu zal er een beroep worden gedaan op mantelzorgers uit het sociale netwerk. In de hechte gemeenschap die Staphorst is, zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn. Het is volkomen begrijpelijk dat het overgrote deel van de senioren het liefst thuis wil blijven wonen. Thuis is de plek waar we ons veilig en comfortabel voelen. Hier liggen onze dierbaarste herinneringen.

Hulp vanuit de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in het leven geroepen om mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wmo. In de gemeente Staphorst werken scholen, huisartsen en maatschappelijke organisaties samen om inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun ondersteuningsvragen. Het Team Samenleving vindt samen met aanvrager de passende oplossing. Vanuit de Wmo is het bijvoorbeeld mogelijk om huishoudelijke hulp in te schakelen. Ook een rollator, scootmobiel of traplift kopen kan via de Wmo. In 2020 ontvingen 340 Staphorsters van 60 jaar of ouder vanuit de Wmo ondersteuning in de vorm van hulpmiddelen en/of diensten, blijkt uit cijfers van het CBS. Wie gebruikmaakt van Wmo-hulp betaalt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.