In Florijnen op zandgrond komen twee verhalen bij elkaar die beide spelen in Rouveen (gemeente Staphorst, Overijssel). Het verhaal van Johanna begint in 1591, de tijd van Prins Maurits die strijd levert in de Tachtigjarige Oorlog. Hoofdpersoon van het andere verhaal is Jasper, die in 2022 start als leerkracht op de basisschool in Rouveen en met zijn leerlingen op zoek gaat naar een oude schat. Afwisselend bevinden we ons in het historische Rouveen met zijn idyllische landschap en dorpsleven en dan weer in het moderne, levendige Rouveen van nu.

Aan de ene kant leest het boek als een spannende historische roman, aan de andere kant zal het verhaal leerkrachten inspireren ten aanzien van de invulling van thematisch onderwijs en brengt het de krachten in beeld die spelen op een school en in het onderwijs.

https://emfusio.nl/florijnen-op-zandgrond