De Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster heeft op dinsdag 24 mei a.s. aanvang 20.00 uur in D’Olde Skoele in Rouveen een lezing gepland over het ontstaan en de historie van het Zwartewatersklooster. Prof. dr. Mees te Velde uit Hasselt verzorgt deze lezing met als titel: Ridders en nonnen in het veen – het verhaal van erfgoed Zwartewatersklooster. 

Ridders
Mees te Velde gaat in zijn lezing terug naar 27 juli 1227: bij Ane (tussen Gramsbergen en Coevorden ) vond een veldslag plaats tussen een groot bisschoppelijk leger en en Drents leger van ridders en boeren. De bisschop en meer dan 400 van zijn ridders en soldaten kwamen om het leven. Het verhaal gaat al jaren rond: in Zwartewatersklooster schijnen 145 van deze ridders begraven te liggen.

Klooster
Ook belicht hij het leven in het Benedictijns klooster Mons Sanctae Mariae dat in Zwartewatersklooster stond in de periode 1233 – 1580. Hier leefden zo’n 20 kloosterzusters uit de Overstichtse adel en aanzienlijke families. Hun eerste taak was: gedachtenis en gebed voor de gesneuvelden in de Slag bij Ane (1227) die hier dichtbij begraven waren. Het werken bestond vooral uit spinnen, weven, borduren, lezen en huishoudelijke taken. De jongere nonnen kregen onderwijs, vooral in lezen en schrijven en in de Bijbel. In het klooster heerste stilte. Alleen het noodzakelijkste mocht gezegd worden. Eten en drinken waren sober en de nonnen mochten het klooster niet verlaten.

Het klooster had bezittingen in heel de noordelijke helft van Overijssel: boerenerven, huizen, en stukken land waaruit pacht en rente werd betaald. Ook stonden zeven parochiekerken en hun pastoors onder het gezag van het klooster. Met Rouveen waren er de  nauwste verbindingen. Daarom op 24 mei in d’Olde Skoele een speciale kloosterlezing in Rouveen.

De kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen 6,00 euro incl. koffie/thee. Aanmelden via zwartewatersklooster@ziggo.nl of 06 1977 8681.

Tekening © Bernard Bos / Foto © Klaas Jansen