Goeden dag,
Ik ben op zoek naar de man die materialen van Veilig Verkeer Nederland verzamelt. Een paar jaar geleden heb ik hem speeltjes/insignes e.d. gebracht. Ik beschik niet meer over zijn naam en andere gegevens. Mijn naam is Willem Gielingh, heb een kleine 25 jaar bij VVN gewerkt en woonde destijds in Haren. Ik zou graag in contact willen komen met deze meneer. Mijn tel. nr. is 0631914007
Dank voor uw aandacht.