Op dinsdag 17 mei geeft schrijfster, spreekster en moeder Willemijn de Weerd in de Bron in Staphort een lezing/workshop over De Goed-Genoeg-Ouder. Samen met Michelle van Dusseldorp schreef zij dit ‘handboek voor hoopvol opvoeden’.
Kinderen begeleiden, omgaan met je eigen grenzen en emoties en alles in goede banen leiden – het ouderschap is geregeld topsport. Iedere ouder en verzorger wil het beste voor een kind en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot volwassene. Je wilt doorgeven waar je in gelooft en wat van waarde is in het leven. Maar wanneer is het goed genoeg?

Alle ouders, verzorgers en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op deze avond. Voel je welkom om je te laten opbouwen en samen na te denken over opvoeden in een drukke tijd en over hoe God familie-zijn heeft bedoeld.
De avond begint om 20.00 uur (inloop met koffie om 19.45) en zal rond 21.30 weer afgelopen zijn. De toegang is gratis, bij de uitgang is gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten.
Locatie: GKSR de Bron, Churchilllaan 2 Staphorst

Opgeven is niet verplicht, wel fijn. Dit kan via jeugd@gksr.nl of via de website van de GKSR de Bron. https://www.gksr.nl/activiteiten/goedgenoeg/