Ik ben Joeri van Oss, 4e jaars student Ruimtelijke ontwikkeling – Mobiliteit (Verkeerskunde) en voer momenteel mijn afstudeerstage uit bij de gemeente Staphorst

Staphorst is de afgelopen decennia voornamelijk op de industrieterreinen gegroeid, maar de wegen zijn helaas niet even snel meegegroeid. Dit zorgt voor problemen in de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Gemeente Staphorst heeft mij gevraagd te onderzoeken welke stappen ondernomen kunnen worden om de problemen aan te pakken.

In mijn vooronderzoek zijn er twee grote problemen naar voren gekomen. Ik vraag u mee te denken of u locaties in Nederland weet waar deze problemen zich voordoen of in het verleden hebben voorgedaan.

De twee grootste problemen zijn:

1. De rotonde (stovonde) in het midden van het dorp kan niet het gemeentelijke en regionaal verkeer van en naar de snelweg verwerken. Daarnaast zijn de aansluitingen op de snelweg niet optimaal, omdat deze direct náást de rotonde liggen. Waardoor de beide verkeerstromen elkaar in de weg zitten en de rotonde snel vast staat.

2. De industrieterreinen van Staphorst liggen niet direct aan de doorgaande weg (A28) en d.m.v. geslotenverklaringen wil de gemeente vrachtverkeer over hun voorkeursroute sturen richting de rotonde en opritten. Echter kiest steeds meer vrachtverkeer ervoor om niet naar de opritten bij Staphorst te rijden, maar via het onderliggend wegennet (wat hier niet voor gemaakt is) naar nabijgelegen opritten rijden. Dit brengt te hoge onderhoudskosten met zich mee op de onderliggende wegen.

Ik wil u vragen om hierin (werkt alleen op computer)  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZbmMVYkyeMFcaI37aRj2Fz7Uxap3vjd7&usp=sharing punten weer te geven waar u denkt dat deze problemen ook spelen of hebben gespeeld. Hier is weergegeven hoe dit werkt.