Maandag 4 april is het 77 jaar geleden dat nabij de Lankhorst vijf Meppeler verzetsstrijders koelbloedig door Duitse soldaten zijn vermoord. Het oorlogsmonument aan de Zuidweg, met daarop de namen van de vijf gefusilleerde mannen, staat er als een stille getuige. Dit  gedenkteken is door de Doornveldschool geadopteerd.

De Doornveldschool heeft ‘het verhaal van de steen’ aan de Zuidweg overgedragen gekregen (met de bedoeling om het door te vertellen) van de inmiddels overleden Piet Meijer. Zijn vader was één van de slachtoffers. Piet zat destijds als 18-jarige jongen opgesloten in de SS-gevangenis aan de Meppeler Stationsweg van waaruit het geëxecuteerde vijftal naar de Lankhorst werd geleid.

Het ‘verhaal’ van het geadopteerde oorlogsmonument is de afgelopen jaren steeds ‘voller’ geworden. Daarvoor zorgden onder andere mevrouw Tuik uit Vollenhove, die op de vroege morgen van 4 april 1945 ter hoogte van de kruising Lankhorst vijf dode lichamen zag. Als elfjarig meisje fietste ze er langs om bij boer Oosting aan de Staphorsterweg melk te halen. En ook de heer Jac.de Boer reikte gedetailleerde informatie aan over deze gruweldaad.

Maandagmorgen 4 april, om 10.00 uur, wordt de trieste wraakactie herdacht met de achtste groepers van de Doornveldschool. Dat gebeurt bij het monument aan de Zuidweg. Dan zal daar het ‘verhaal van de steen’ worden doorverteld. Ook burgemeester Ten Kate zal aanwezig zijn en daarbij een inbreng hebben. Vervolgens worden er bloemen gelegd. De plechtigheid wordt afgesloten met een moment stilte en het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom om de plechtigheid mee te maken.