Donderdag 31 maart 2022 om 14.00 uur werd een startsein gegeven door voorzitter Jan Figeland van De Zonnebloem afdeling Staphorst voor een gezellig bij elkaar zijn van ons 30-jarig bestaan en dit alles onder het genot van hapjes en drankjes wat zou duren tot 17.00 uur. Dit jubileum stond geplant op 25 oktober 2021 maar kon geen doorgang vinden i.v.m. Corona. In het bijzonder werden Burgemeester Ten Kate en Wethouder Alwin Mussche van de gemeente Staphorst en Gea Jansen en Andre Dekker van REGIO Zuidwest Drenthe Noordwest Overijssel welkom geheten. Diny Zimmer, een bijzonder ambtenaar werd voorgesteld. Ook werd er even aandacht gevraagd voor een deels nieuw bestuur en natuurlijk onze vrijwilligers.

Dit alles werd gehouden in het Dienstencentrum te Staphorst met een 60-tal gasten/deelnemers en onze vrijwilligers. Helaas moesten we een aantal gasten/deelnemers op de wachtlijst zetten.

Voorafgaand aan de bijeenkomst waren vrijwilligers en enkele bestuursleden druk geweest om het één en ander te regelen en klaar te zetten.

Om precies 14.00 uur werden alle gasten/deelnemers voorzien van koffie/thee met een taartje voorzien van een logo van De Zonnebloem en daarna verwelkomde de voorzitter de gasten/deelnemers waarna Burgemeester Ten Kate het woord nam. Na de mooie woorden schoven zowel de Burgemeester als de Wethouder aan bij diverse tafeltjes om gesprekjes te voeren. Rond drie uur nam de voorzitter van de REGIO het woord die inging op de geschiedenis van onze afdeling waarna de drankjes en hapjes op tafel kwamen. Nadat eenieder voorzien was werd het woord gegeven aan Diny Zimmer, een bijzonder ambtenaar met een humoristische inslag. Zij was jarenlang ambtenaar van de burgerlijke stand en kan smakelijk dichten, zingen en vertellen over wat zij in haar loopbaan mee heeft gemaakt. Ze haalde op vlotte en speelse wijze herinneringen op aan haar loopbaan, soms al zingend, soms deed ze haar verhaal op rijm.

Rond 17.00 uur nam Jintie Stegeman nog even het woord om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst en konden alle gasten/deelnemers en vrijwilligers nog een presentje in ontvangst nemen.

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde middag.

 

Foto’s © Jan Figeland