In de week van 28 maart tot en met 2 april 2022 collecteren vrijwilligers in de gemeente Staphorst voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de meer dan 83 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. Dat is ruim 1 procent van de wereldbevolking! De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

Hulp ter plekke
Stel je voor dat je door een oorlog of natuurramp alles kwijtraakt. Ieder jaar overkomt dit tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en voorzien in de meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat ze weer op eigen kracht verder kunnen.

Geeft u ook?
In gemeente Staphorst wordt dit jaar een collecte voor ZOA georganiseerd. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in crisisgebieden ondersteunen. De collectanten hopen u dan ook aan de deur te ontmoeten. Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Geven kan ook door de IQR-code op de collectebus of een wervingskaart te scannen.