Tijdens het Popup-museum in september 2022 was de documentaire: Getuigenissen op beeld, te zien in filmzaal van het museum.

Hierin vertellen Rouveners, welke bewust de oorlog hebben meegemaakt, hun verhalen. Wat gebeurde er in die tijd allemaal en wat deden ze zelf?

Niet iedereen heeft de documentaire helemaal kunnen zien, graag willen we u nogmaals de kans geven. Oranjevereniging Rouveen organiseert een film middag en avond.  
Op zaterdagmiddag 2 april, aanvang 14.00, is de documentaire te zien bij Olde Skoele te Rouveen. Op vrijdagavond 22 april, aanvang 20.00, is de documentaire te zien in de tent op het feestterrein aan de schipgravenweg te Rouveen.

Voor beide data geldt aanmelden via: secretaris@oranjeverenigingrouveen.nl. De kosten bedragen voor leden € 7,50 en voor niet leden € 12,50. Beide is inclusief koffie en wat lekkers. Geef u snel op!
>Namens het bestuur van Oranjevereniging Rouveen.