Op de 3e maandag van maart, 21 maart a.s., staat de jaarvergadering van Dorpsraad Punthorst gepland in de Dr. Maarten Lutherschool aan de Mr. J.B. Kanlaan 32 te Punthorst. Aanvang 20.00 uur. Alle inwoners en overige belanghebbenden uit het postcodegebied 7715 (Punthorst) zijn hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn. Inloop vanaf 19.30 uur. Namens de gemeente Staphorst zijn enkele personen aanwezig. Ook zij zullen een aandeel aan deze bijeenkomst leveren.

Door de corona maatregelen konden de eerste twee jaarvergaderingen (in 2020 en 2021) niet doorgaan, dit is dus eigenlijk de eerste jaarvergadering van Dorpsraad Punthorst.

De Dorpsraad is een platform dat de leefbaarheid en eigen identiteit van Punthorst wil bewaken en bevorderen, maar dit kan niet zonder de inbreng van alle inwoners uit het postcodegebied 7715 (Punthorst). Graag willen we als Dorpsraad aan de slag met thema’s en acties die door de
inwoners aangedragen worden, dit ook om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

We willen u daarom oproepen met ons mee te denken hoe we samen Punthorst en omgeving nu en in de toekomst leefbaar kunnen houden. Waar moeten we meer aandacht aan besteden; u kunt hierbij denken aan thema’s als: Bereikbaarheid en verkeer, Veiligheid, Natuur, Openbare ruimte en noodzakelijke voorzieningen, Wonen en werken in Punthorst, etc.

Ook zijn we op zoek naar personen die open staan voor een functie binnen de Dorpsraad. Heeft u interesse stuur ons dan een bericht, we nemen graag contact met u op. Of laat het ons weten tijdens de a.s. jaarvergadering.

Meer informatie vindt u op de website: www.dorpsraadpunthorst.nl. Aanmelden kan via het contactformulier op de site of door een mail te sturen naar info@dorpsraadpunthorst.nl. Meldt u zich liever schriftelijk aan, stuur dan een brief naar: Secretariaat Dorpsraad Punthorst, p.a. Alie Nijboer, Schapendijk 2a, 7715 PT Punthorst. Ook ideeën en vragen kunt u doorgeven via de genoemde mogelijkheden. Vooraf aanmelden heeft de voorkeur maar is niet verplicht.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op maandagavond 21 maart a.s. in de Dr. Maarten Lutherschool.