‘Naar elkaar luisteren’ is de titel van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Staphorst. Vandaag presenteert de partij dit programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Lijsttrekker Jan Carlo Bos is enthousiast over het programma: “Naar mijn overtuiging begint politiek bij het naar elkaar luisteren. Dit programma hebben we daarom opgesteld na veel gesprekken met inwoners en professionals uit onze dorpen. Niet een lokale overheid hoort centraal te staan, maar de Staphorster samenleving. Daar willen we ons ook in de komende periode als ChristenUnie voor inzetten.

 

De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met vijf speerpunten die zijn uitgewerkt in concrete plannen en ambities:

  • Stimuleren van woningbouw
  • Ruimte creëren om te ondernemen
  • Investeren in goed onderwijs
  • Aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen
  • Zorgen voor een leefbaar platteland

 

Het programma van de ChristenUnie is te vinden op de website www.staphorst.christenunie.nl of gewoon hier….