Op dinsdag 1 februari 2022 hield Christelijke Muziekvereniging Prinses Margriet haar jaarlijkse ledenvergadering.
Op deze vergadering werd het wel en wee van de vereniging besproken.
Helaas kon er in 2021 door alle maatregelen weinig gerepeteerd worden en gingen de geplande concerten niet door, maar toch kijkt de vereniging met een goed gevoel terug.
Op de ledenvergadering werd er afscheid genomen van Sabine Kroes als bestuurslid. Na een periode van 8 jaar was zij aftredend en niet herkiesbaar. Jetske Kloppenburg (helaas afwezig) was tussentijds aftredend vanwege haar studie. Barry Poolman en Monique Boer zijn beide bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.
Op de ledenvergadering worden ook elk jaar de jubilarissen gehuldigd. Iris van Veen (helaas afwezig) is 12,5 jaar muzikant en ontvangt een bronzen speldje met oorkonde en een bos bloemen. Ina Coster-Huisman (helaas afwezig) is 25 jaar muzikant, net als Joke Bonte-Kruidhof. Zij ontvangen beide een zilveren speld met oorkonde en een bos bloemen.
Heeft u of uw zoon/dochter interesse in het spelen van een muziekinstrument? Vraag vrijblijvend informatie op via jeugdcoordinator@cmvprinsesmargriet.nl of neem eens een kijkje op cmvprinsesmargriet.nl!