Jouk en Betsie 40 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd!