Vraag ze vóór 5 februari aan!

Heeft u nog altijd geen rookmelder in huis en/of bent u zelf niet in de gelegenheid om deze op te hangen? Dan staat de plaatselijke SGP voor u klaar! Met ingang van 1 juli 2022 is iedere huiseigenaar in Nederland namelijk verplicht om één of meerdere rookmelders in huis gemonteerd te hebben. De partij wil de inwoners van de gemeente Staphorst tegemoetkomen door rookmelder(s) gratis aan te bieden en eveneens gratis in de huizen te bevestigen. In het kader van veiligheid voor alle inwoners vindt de SGP het van groot belang dat per huis iedere woonlaag is voorzien van een rookmelder. Deze slimme apparaten waarschuwen bewoners tijdig voor eventueel brandgevaar.

Voor nieuwbouwwoningen is het al geruime tijd verplicht om één of meerdere rookmelders te hebben. Door nieuwe wetgeving is het plaatsen van rookmelders vanaf juli dit jaar ook verplicht voor woningen die vóór 2003 gebouwd zijn. Deze regelgeving is mede op advies van Brandweer Nederland en de gemeenten tot stand gekomen. Wettelijk is een huiseigenaar zélf verantwoordelijk voor het ophangen en onderhouden van rookmelders, en bij een huurwoning is de verhuurder dit verplicht aan de huurder.

Naast het oproepen tot plaatsen van rookmelders, roept de SGP eveneens op om reeds gemonteerde rookmelders opnieuw te testen. Goedwerkende rookmelders verkleinen de kans op slachtoffers bij een woningbrand aanzienlijk. Daarbij raadt de partij aan om ook mensen in de naaste familiekring en omgeving hierop te attenderen en eventueel te assisteren.

De SGP biedt een helpende hand aan hen wie het niet lukt om rookmelders zelfstandig op te hangen. Om toch aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, wil de partij daarom bij u thuis langskomen om de rookmelders te overhandigen en te bevestigen. Dat alles onder het motto: ‘Geen woorden, maar daden.’

U kunt zich tot en met 5 februari aanmelden voor het verkrijgen van gratis rookmelders (maximaal twee per huishouden). Dit kan via het telefoonnummer 06-17738545 of via de website: www.sgp-staphorst.nl/rookmelder. Bestellen en vervolgens zelfstandig monteren behoort eveneens tot de opties.

*De eerste honderd rookmelders worden gratis verspreid!